„Со велосипед на факултет“

Повеќе

 

 

Најновиот број на студентскиот весник „Студентско ехо“

 

Повеќе

 

 

(Видео) Студентите од Филмската академија направија филм за 10 години УГД

 

Повеќе

 

 

(ВИДЕО) Проф. д-р Блажо Боев: Иднината на државата зависи од образованите луѓе и нивното знаење

Повеќе

 

 

10 години УГД

Повеќе

 

 

(Видео) Презентирани најуспешните студентски приказни

Повеќе

 

 

Прогласени најдобрите на Универзитетската спортска недела

 

Повеќе

 

 

 

Примени и одбиени кандидати Еразмус плус, јануари 2017 г.

Повеќе

 

 

 

 

 

03/03/2017
Распоред за доделување дипломи на прв и втор циклус студии - март 2017 г.   Технолошко-технички факултет:  21 март 2017 г. – 12 часот...