Календар на настани

Претходен месец Претходен ден Нареден ден Нареден месец
Преглед по година Преглед по месец Преглед по недела Преглед на денот Пребарувач Скокни на месец

Втора колоквиумска недела (непарен семестар)

Од Понеделник 19 декември 2016 -  08:00
До Сабота 24 декември 2016 - 17:00
Прегледи : 1978

Се организира и реализира од страна на предметните наставници и соработници и информирање на студентите. Резултатите од колоквиумот се внесува во еиндекс од страна на наставниците и соработниците.

Назад