Календар на настани

Претходен месец Претходен ден Нареден ден Нареден месец
Преглед по година Преглед по месец Преглед по недела Преглед на денот Пребарувач Скокни на месец

Собирање на потписи (непарен семестар)

Од Понеделник 19 декември 2016 -  08:00
До Понеделник 16 јануари 2017 - 17:00
Прегледи : 6182

Се реализира (внесува) од страна на наставниот и соработничкиот кадар во електронскиот индекс. Важи само за редовни студенти.

- СП 2009/2010 и идни: Поставување на поени од предавања и вежби (со исклучок на предмети кои се со формат 0+0+X);

- СП 2007/2008, СП 2008/2009: Собирање на потписи во физички индекси.

Назад