Календар на настани

Претходен месец Претходен ден Нареден ден Нареден месец
Преглед по година Преглед по месец Преглед по недела Преглед на денот Пребарувач Скокни на месец

Резултати од априлска (дополнителна) сесија

Од Четврток 20 април 2017
До Понеделник 24 април 2017
Прегледи : 623

Се реализира од страна на предметните наставници. Оцените од Завршен испит се внесуваат во еиндекс.

Назад