Соопштение за студентите запишани на Педагошко психолошка и методска подготовка

Се известуваат студентите запишани на Педагошко психолошка и методска подготовка дека пријавување на испити за Февруарска прва и втора декада е од 16 - 20.01.2017 година.

Пријавување на испити во Февруарска двојна сесија 2017 година

Се информираат студентите од прв циклус на студии дека е потребно да реализираат навремена уплата на финансиски средства за пријавување на испити во Февруарска (двојна) сесија 2017 година.

Соопштение за трет циклус на студии

Продолжување на рокот за запишување на трет циклус студии. Студентите на трет циклус студии може да се запишуваат и на 3, 4 и 5.1.2017 година.

Соопштение за студентите на втор циклус на студии на ФМН

Се известуваат студентите на втор циклус на студии на ФМН во учебната 2016/2017 година дека за предметите се  ангажирани следните професори, соодветно: 

Заверка на непарен и упис на парен семестар во учебна 2016/2017 година во електронскиот индекс

Се информираат студентите од прв циклус на студии дека е овозможена заверка на непарен семестар и упис на парен семестар во учебна 2016/2017 година.

Соопштение за студентите од 2 циклус на ФМН

Се известуваат студентите на втор циклус на студии на ФМН кои се запишани во 2016-2017 дека првиот час ќе се одржи на 22.12.2016. ( четврток) во 12 часот во предавалната на Факултетот за медицински науки.

Активности за упис на втор циклус студии 2016/2017

Табела на активности по конкурс за упис на втор циклус студии 2016/2017

Соопштение за 2 циклус студии

Се известуваат сите постдипломци дека е пријавувањето на испити за декемвриска сесија 2016 ќе се одвива од 28.11.2016 до 02.12.2016