Соопштение за 2 циклус студии

Се известуваат сите постдипломци дека е заверката на зимски семестар, пријавувањето на испити за февруарска сесија и упис на летен семестар ќе се одвива од 30.01.2017 до 03.02.2017.

Потребно е да се приложат:

- индекс

- 50 денари административна такса

- 500 денари пријавување испит

- пријава

Сумите од 50 денари и 500 денари се уплаќаат на ПОСЕБНИ уплатници за секој испит.

- 200 денари за заверка на семестар

- 1000 денари за семинарски по предмет (може на една уплатница)

- потребни документи за упис и заверка на семестар -  индекс, втора рата од партиципација за зимскиот семестар и прва рата од летен семестар на приходна шифра 723012, розов и семестрален лист, две уплати по 50 денари админ такса, 500 денари уплата за упис на семестар.

Студентите запишани во 2016/2017 во прва година третата рата од партиципацијата потребна за упис на втор (летен) семестар можат да ја платат во текот на семестарот.

Уплатата се врши според прикажаната уплатница: