Соопштение за студентите од 2 циклус на ФМН

Се известуваат студентите на втор циклус на студии на ФМН кои се запишани во 2016-2017 дека првиот час ќе се одржи на 22.12.2016. ( четврток) во 12 часот во предавалната на Факултетот за медицински науки.