Информација за продолжување на рокот за пријавување на испити во Февруарска Втора испитна сесија 2017 (втора декада)

Се информираат сите студенти од прв циклус на студии дека рокот пријавување на испити во Февруарска Втора испитна сесија 2017 (втора декада) е продолжен заклучно со 04.02.2017 година, 23.59 часот.

За студентите од прв циклус на студии од студиските програми (генерации) 2007/2008 и 2008/2009, пријавувањето на испити се реализира на шалтер на студентска служба со приложување на соодветните уплатници за пријавување на испити, административна такса и физички пријави.