Распоред Институт за јазици - Интернационални студенти

ПОЧИТУВАНИ КОЛЕГИ, ИДНИ НАШИ СТУДЕНТИ

Известување за интервјуа за Еразмус+ мобилностите

Се известуваат студентите кои имаат аплицирано на Конкурсот за Еразмус+ мобилности за академската 2016/2017 година дека интервјуата со апликантите ќе се одржат според следниот распоред:

Документи за запишување на УГД - 2016/2017 г.

ЗАПИШУВАЊЕТО СЕ ВРШИ СО ОРИГИНАЛНИ ДОКУМЕНТИ  1. Индекс., 2. Три фотографии (2 од 6х9; 1 од 4х5). 3. Пријавни листови ...                                  

ИЕЛТС тестови како доказ за познавање на англискиот јазик

Зошто ИЕЛТС, како да се подготвите, како да се пријавите, контакт...

Промена / Ресетирање на лозинка

Информации за начинот на промена и ресетирање на лозинка

Продолжување на студии во 4-та студиска година

Информација за дипломирани студенти на тригодишни студии, кои студираат на студиски програми акредитирани во формат 3 + 1.

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПЕДАГОШКИ КОМПЕТЕНЦИИ – ДОКВАЛИФИКАЦИЈА

Молба со ТМ од 50 денати , Уверение за завршен факултет, Извод од матична книга на родени, , Државјанство. Откако ќе се одобри молбата се доставува:...