Контакт  Соопштенија  Академски календар  Е-Пошта за студенти   E-индекс за студенти  Вработени  

 • Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 •    

Распоред за прв академски час на УГД

Земјоделски факултет

 • 01.10.2021 год. (петок), 11 часот, со физичко присуство во свечената сала на Кампус 2, Земјоделски факултет (3. кат), за Наставен центар (НЦ) Штип / за студентите од НЦ Кавадарци во Кавадарци и за студентите од НЦ Струмица во Кампус Струмица.

Факултет за медицински науки

Првиот Академски час на Факултет за медицински науки ќе се одржи online, на ден 4.10.2021 година, понеделник, со почеток во 10 часот.

Во прилог е линкот за Првиот академски час:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите./0?context=%7B%22Tid%22:%2244e77a94-f072-4e8f-821a-fc2dc02cc65d%22,%22Oid%22:%22b4252b59-56f1-4435-add3-dd5183577567%22%7D.

Машински факултет

 • На 4 октомври, 10 часот, во факултетските простории на Кампус 2 во Штип ќе го одржи проф. д-р Сашко Димитров, продекан, со физичко присуство.
 • На 4 октомври, 10 часот, во универзитетскиот кампус во Струмица ќе го одржи проф. д-р Ристо Кукутанов, декан, со физичко присуство.

Музичка академија

Првиот академски час ќе се одржи на 4.10.2021 година (понеделник), со почеток во 12 часот. Обраќањата на деканот и продеканот ќе бидат преку апликацијата Microsoft Teams, така што целиот настан се планира да биде изведен онлајн. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzNhZmEyNTItYmYxMy00MGFlLWIxYjctODcyMDY0MTRjMGI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2244e77a94-f072-4e8f-821a-fc2dc02cc65d%22%2c%22Oid%22%3a%2234eb1589-503b-499b-a27f-06799be98018%22%7d

Ликовна академија

 • Првиот академски час на Ликовната академија ќе се одржи со физичко присуство.

Часот е закажан на 4.10.2021 година, во 12 часот, во  просториите на Ликовната академија.

Факултет за информатика

 • Првиот академски час на Факултетот за информатика кој ќе се одржи на 4.10.2021 год., со почеток од 10 часот, преку платформата Microsoft Teams.

Линк до настанот:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmRiYjQzODQtMjQzNi00YzMxLThlYjAtNDRiMzJkYzZhMjZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2244e77a94-f072-4e8f-821a-fc2dc02cc65d%22%2c%22Oid%22%3a%22b371ca98-00e3-4382-aa6b-8dc4c22318dc%22%7d

Филолошки факултет

 • Филолошкиот факултет ќе го одржи првиот академски час на 1.10.2021 во 9:30 часот, во Штип, Кампус 4, со физичко присуство на отворено, и во Струмица, во 13 часот, со физичко присуство на отворено. 

Економски факултет

 • Првиот академски час на Економски факултет ќе се одржи со физичко присуство на 1.10.2021, со почеток во 11 часот.

Факултет за туризам и бизнис логистика

 • Првиот академски час на Факултетот за туризам и бизнис логистика ќе се одржи на 04.10.2021 година со почеток во 11 часот.

Првиот академски час ќе се одржи онлајн преку алатката Microsoft Teams. Покана со линк за пристап на часот ќе добијат сите бруцоши на својата студентска е-пошта.

Правен факултет

 • Првиот академски час на Правен факултет ќе се реализира онлајн преку платформата на Microsoft Teams, во петок, 1 октомври, во 10 часот, за сите студенти запишани на Правен факултет (група во Штип и група во Струмица).

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWU2ODhkZjYtNzMzYS00YmZkLWE0YTQtYWQ3OGNjNTZiMWI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2244e77a94-f072-4e8f-821a-fc2dc02cc65d%22%2c%22Oid%22%3a%22a23d2a8b-4cdb-4431-a691-971b301ebe87%22%7d

Електротехнички факултет

 • Електротехнички факултет  првиот академски час ќе го одржи на 4.10.2021 (понеделник) со почеток во 9 часот, онлајн на следниов линк:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTA4NDZjMTgtM2EyNS00MjljLTg2ODctYmFiNWEyZTg0NjI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2244e77a94-f072-4e8f-821a-fc2dc02cc65d%22%2c%22Oid%22%3a%2281d46d52-094f-4cf7-be16-f426d090f6bd%22%7d

Филмска академија

 • Филмската академија првиот академски час ќе го одржи во Домот на АРМ во Скопје на 1.10.2021 година.

Технолошко-технички факултет

 • Обраќање на деканот, проф. д-р Ацо Јаневски, на 4.10.2021 г. (понеделник) во 11 часот, преку платформата Teams.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6de96129473a48bd9717130866923b54%40thread.tacv2/1633079884783?context=%7b%22Tid%22%3a%2244e77a94-f072-4e8f-821a-fc2dc02cc65d%22%2c%22Oid%22%3a%22d615bfd6-4ce6-46a1-a0f5-e338a3d01d9e%22%7d

Факултет за природни и технички науки

 • Првиот академски час на ФПТН ќе се одржи онлајн на Microsoft Teams во понеделник, 4.10.2021 во 11 часот.  Линк: Click here to join the meeting