Контакт  Соопштенија  Академски календар  Е-Пошта за студенти   E-индекс за студенти  Вработени  

  • Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
  •    

СООПШТЕНИЕ

Се закажува јавна одбрана на докторската дисертација со наслов:  „Примена на електродните механизми на површинско активни системи во аналитика на лекови- теоретска и експериментална студија во услови на квадратно волтометрија“ „Application of electrode mechanisms of surface active systems in drug analysis-Theoretical and experimental study in square-wave voltammetry”,  од Милкица Јанева.

Јавната одбрана на докторскиот труд ќе се одржи (on line) на 06.04.2022година со почеток во 13:00 часот, на платформата Microsoft Teams.

Одбраната ќе ја администрира проф.д-р Биљана Ѓорѓеска.

Заинтересираните лица за следење на јавната одбрана да се пријават на мејл Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите., за да добијат пристап до јавната одбрана.

Повеќе...

СООПШТЕНИЕ

Се закажува јавна одбрана на докторската дисертација со наслов: „Придонес за унапредување на контурните минирања при формирање на завршни косини на патиштата и површинските копови” на англиски јазик „Contribution for improvement of contour blastings in forming final slopes on the roadways and surface mines“,  од Фрашер Брахимај. 

Јавната одбрана на докторскиот труд ќе се одржи на 06.04.2022 година со почеток во 12:00 часот, амфитеатарот на Кампус 2. 

Докторскиот труд е јавно објавен во е репозиториумот на УГД.

Повеќе...

Јавна одбрана на докторската дисертација

СООПШТЕНИЕ 

Се закажува јавна одбрана на докторската дисертација со наслов:  „Воведување на метода за обележување и контрола на квалитет на 99mTc-Tectrotyd, радиофармацевтик за визуелизација на невроендокрини тумори“ на англиски јазик „Introduction of 99mTc-Tectrotyd marking and quality control method, radiopharmaceutical for visualization of neuroendocrine tumors“, од Арменд Јашари.

Јавната одбрана на докторскиот труд ќе се одржи (on line) на 30.03.2022година со почеток во 13:00 часот, online со помош на платформата Microsoft Teams.

Повеќе...

СООПШТЕНИЕ ЗА ДОКТОРСКИ СЕМИНАР 23.02.2022 г.

Се известуваат  заинтересираните студенти на трет циклус студии запишани на студиските програми од подрачјето на Медицински науки и Здравство дека ќе се одржи Докторски семинар за студентите на трет циклус - докторски студии (on line) на 23.02.2021г од 10:00 до 12:00 часот. на платформата Microsoft Teams, достапна за студентите на трет циклус - докторски студии.

Бројот на учесници е ограничен на 6 студенти. Ако се пријават повеќе студенти за учество на докторскиот семинар, семинарот ќе се одржи во повеќе сесии.

Докторскиот семинар ќе го администрира проф.д-р Емилија Јаневиќ Ивановска.

Пријавите да се достават најдоцна до 21.02.2022 година кај Сашка Атанасова, на мејл Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите..

Презентациите да се достават најдоцна до 21.02.2022г. кај проф. д-р Емилија Јаневиќ Ивановска  на мејл Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите..

Школа за докторски студии